آمارهای غلط
90 بازدید
تاریخ ارائه : 6/8/2012 1:10:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

آمارهای غلط

یکی ازمشکلات معاصرما ارائه آماربدون بدون دلیل و مدرک است ؛ که بسیارازآنها براساس شنیدها است و یا درهیجانات خطابه و سخنرانی است؛ یا احیانا فضل فروشی های بی مورد است . هردلیل اجتماعی و یا تاریخی و یا روان شناختی و یا اخلاقی و مذهبی که باشد یک انحراف وکارناپسند و زشت است و بعضا سبب بی اعتمادی ودورافتادن جامعه و افراد آن ازپیشرفت و اخلاق خواهدبود.

من درحوزه اقتصاد و سیاست و غیره کاری ندارم ؛ وبلکه بیشترمنظورم آمارهای فرهنگی و بخصوص درحوزه دین ومذهب است.

زیاد لازم نیست تحقیقات گسترده ای بکنیم . کافی است یک سری به بعضی ازنشریات وسایتها و مصاحبه ها و سخنرانی ها بزنیم.

فقط به یک موردتلخ آن اشاره می کنم و ازهمه عزیزان فرهنگی و دینی بخصوص سربازان مقدس امام زمان(عج) خواهش دارم بدون مبنا وتحقیق آمارارائه ندهند و اگرآماری بیان کردنند شواهد و دلایل متقن آن رابیاورند.

درهفته نامه وزین افق حوزه شماره 339 مورخ 10خرداد 1391 به دو مورد جالب فقط اشاره می کنیم:

الف – درصفحه شش با عنوان قرآن و متشرقان اززبان حضرت حجت الاسلام والمسلمین زمانی معاونت محترم بین الملل حوزه آورده است : حوزه باید بداند که دربرابراین شتاب, آن گونه که باید نتوانسته عمل کند و می توان گفت دراین عرصه , نسبت به مستشرقان 400 سال عقب هستیم. و بعد ایشان درمیزگردی که دراین نشست برگزارشد,بابیان این که فعالیتهای قرآن پزوهی مستشرقان ازحدود 8 قرن گذشته شروع شده است.

خوب اینجا سوالات زیادی مطرح هست که براساس کدام گزارشها و تحقیقها ما 400 سال عقب هستیم؟؟؟ کی تحقیق کرده است؟ مستندات ما چیست؟ شاخص های ارزیابی پیشرفت و عقب افتادگی ما چی بوده است ؟ این آماررا کدام منبع علمی ارائه کرده است ؟ شاید گفته شود درجلسه بیان شده است و مقصرخبرنگارویا هفته نامه است.

ب- درصفحه نوزده ازقول حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمودرضا جمشیدی آورده است: با اشاره به این که 15 هزار جریان انحرافی و عرفان کاذب جامعه بشریت و نسل جوان وجویای کمال را تهدید می کند.

اینجانب هرچه خواستم این 15 هزارراتوجیه کنم براساس چه سندی و منطقی است موفق نشدم. زیرا گفتم شاید مراد 15 هزارخرده فرهنگ و مسیرهای انحرافی و یا 15هزارسرشاخه انحراف و یا ... هست. ولی باید ازاین عزیزسوال شود 15هزارجریان را براساس کدام اخبارو اسناد معتبرارائه کرده اید . آیا مراکزتحقیقاتی حوزه و دانشگاه و کشورچنین لیستی را دراختیاردارند و یا دانشگاهها و یا مراکزآماردرجهان چنین لیستی ارائه کرده اند . لازم به ذکرهست که کلمه جریان انحرافی دلالت بریک عده خاصی می کند که یک جریان انحرافی را تبلیغ می کنند.من خواهش دارم اگراین آمارمدرک معتبری دارد منشرو بیان کنند . خدا نکند خود چنین بیاناتی مصداق اشاعه کذب وغیره باشد.

 

 رسول ملکیان اصفهانی