تجربه تبلیغ ازامام زمان(عج)
125 بازدید
تاریخ ارائه : 9/19/2012 8:07:00 PM
موضوع: تبلیغ

این تجربه رابه همه عاشقان امام زمان(عج) تقدیم می کنم :

سال 90 ماه مبارک رمضان به کراچی پاکستان رفتم. ظهردرکنسولگری وشبها دررایزنی فرهنگی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی اقامه نمازجماعت می کردیم.

ظهرها مسائل شرعی وتفسیرقرآن می گفتیم وشبها بعدازافطاردعا ودرباره امام زمان (عج) بحث می کردیم. خاطرات زیادی داشتیم که درجای خودش ودوستان عزیزی.

تاشب بیستم ماه مبارک آنجا بودیم فضای معنوی خوبی درجلسات حاکم بود لکن مطلبی را که می خواهم عرضه بدارم این است وقتی ازمولایم صاحب العصروالزمان (عج) قرآن ناطق و حجت زنده و آخرین ذخیره الهی وسلسله دارتمام خوبیها وپاکیها دراین جلسات صحبت کردم بعدش آثارعجیبی  دیدم ؛ هم مادی وهم معنوی .

متوجه شدم چقدرامام غریب هستند وچقدراظهارعلاقه می فرمایند وقتی ازایشان نام می بریم وتبلیغ ایشان را می کنیم؛چقدرخوشحال می شوندوآدم راتائید می کنند.

این راگفتم نه بخاطرریا ویا مسائل دیگربلکه بخاطراینکه مبلغین بدانند چقدرتبلیغ صحیح وعالمانه ازامام زمان(عج) مهمه وچقدرمردم مشتاقند وچقدرمبلغ مورد عنایت  قرارمی گیرد. وما باید درتمام تبلیغات اسلامی حضرت رامد نظرداشته باشیم.

  الا ای یوسف زهرا کجایی .....امید و دلبر جانها کجایی

 

همه روز و شب از هجرت غمینم .....دگر کی می شود جانا بیایی

 

چه می شد ای امید عالمینم .....زپشت پرده غیبت درآیی

 

الاخورشید پنهانم کجایی .....که مردم زین غم سرد جدایی

 

هزار آدینه من در انتظارم .....کدامین جمعه آخر تو می آیی

 

 

                                   خورشید خانواده زهرا نیامدی

این سال هم گذشت٬تو اما نیامدی                       خورشید خانواده زهرا نیامدی

 

از جاده همیشه چشم انتظارها                           ای آخرین مسافر دنیا نیامدی

 

صبحی کنار جاده تو را منتظر شدم                           اما   غروب   آمد و   آقا نیامدی

 

از ناز چشمان تو اصلا بعید نیست                            شاید که آمدی٬گذر ما نیامدی

 

امروزمان که رفت٬چه خاکی به سر کنیم                        آقای من اگر زد و فردا نیامدی؟

 

فرصت بهانه ایست که پاکیزه تر شویم                            تا روبرویمان نشدی٬تا نیامدی