« برکات نماز شب »
147 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2012 1:34:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

- نماز شب نور است.

- نماز شب پاک کننده گناهان است.

- نماز شب روح را جلا می دهد.

- نماز شب بهای بهشت است.

- نماز شب سیمای انسان را نورانی می کند.

- نماز شب انسان را خوش اخلاق و خوشبو می کند.

- نماز شب سیره معصومین و اولیا خداست.

- نماز شب در تاریکی قبر مونس انسان است.

- نماز شب شیوه شیعیان است.

- نماز شب درمان بیماری های جسم و روح است.

- نماز شب تضمین کننده سلامتی انسان است.

- نماز شب روزی انسان را زیاد می کند.

- نماز شب غم را از انسان بیرون می برد.

- نماز شب سبب طولانی شدن عمر می شود.

- نماز شب شفیع انسان است.

- نماز شب مانع فشار و عذاب قبر است.

- نماز شب دفع کننده سوزش آتش قیامت است.

- نماز شب زینت دنیا و آخرت است.