سه درس خارج جدید ومهم
182 بازدید
تاریخ ارائه : 9/29/2012 7:51:00 PM
موضوع: تبلیغ

درس خارج مهدویت  (1)ودرس خارج فناوری نوین (2)ودرس خارج فقه تربیتی (3)هرسه نوید بخش است ونشان ازتحول کوچکی درحوزه ونگاه به حال و آینده است.

این ضرورتی است که سالها انتظار از آن می رفت وازدرسهای خارج رسمی نیز انتظارمی رود ازشیوه ها وروشها وتکنولوژی نوین برای ارائه مباحثاشان اسفاده کنند. والبته با تکیه برفقه جواهری درسها را ارائه دهند.

نگاه جمعی وجامعه شناسانه فقه رابررسی کردن می تواند ازکتاب اول فقه تا آخرین آن تحولی درذمباحث وپیشرفت جامعه اسلامی ایجاد کند وراهکاری برای برونرفت ازمشکلات است.

البته جای درس خارج قرآن باگرایشات گوناگون ؛ درس خارج عقاید و......هنوزخالی است .

1-دو کرسی درس خارج مهدویت توسط آیت‌الله گرامی  و حجت‌الاسلام و المسلمین طبرسی . http://www.jea.ir/tabid/68/News/54/Default.aspx

2-درس خارج فقه فناوری‌های نوین، با تدریس حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید شهریاری، رییس مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیhttp://www.andishvaran.com/fa/shownews.html?dataid=459

3- درس خارج «فقه تربیتی» توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا اعرافی، رئیس جامعة المصطفی(ص) العالمیة در مدرسه دارالشفای قم تدریس می‌شودhttp://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=654