موضوعات پژوهشی زورخانه
266 بازدید
تاریخ ارائه : 12/31/2012 8:12:00 PM
موضوع: تبلیغ

الف ) حوزه فرهنگی ، هنری و تاریخ ورزش پهلوانی

1.تاریخ ، چگونگی پیدایش و تحولات ورزش زورخانه ای در ایران .

2.رابطه ورزش پهلوانی و زورخانه ای با اسطوره های حماسی و آیینی ایران .

3.تاریخ مصور ورزش پهلوانی و زورخانه ای در یکصد سال اخیر(مسابقات ،پهلوانان ،مرشدها،وقایع و ...) .

4.بازخوانی و باز نویسی داستانهای نظم و نثر پهلوانی .

5.نقش و کارکردهای زورخانه ها و پهلوانان در حیات سیاسی –  اجتماعی مردم در دوره های مختلف ایران بعد از اسلام (اهل فتوت، عیاران ، سربداران، و...) .

6.بررسی مقایسه ای نقش و کارکردهای فرهنگی – اجتماعی زورخانه ها و پهلوانان در گذشته و حال .

7.جمع آوری و باز نویسی وقایع ، خاطرات و گزارشات تاریخی مربوط به ورزش زورخانه ای (زورخانه ها ،پهلوانان ،مرشدها و...) .

8.پایه ریزی تئوریک موسیقی زورخانه ای ومقایسه آن با موسیقی سنتی ايراني و موسیقی های مقامی ایران.

9.بررسی مقایسه ای موسیقی زورخانه ای با موسیقی های موجود در ورزشهای سنتی و بومی دیکر کشورها .

10.بررسی ارزش های فرهنگی،الگوها، فلسفه و اهداف تربیت بدنی در ورزش زورخانه ای ایران و مقايسه آنها با ورزشهای سنتی و بومی ايراني و دیگر جوامع .

11.تاثیرات فرهنگی- اجتماعی ورزش زورخانه ای و پهلوانی در ارتقای سلامت اجتماعی ،حفظ و گسترش ارزش های اخلاقی و مبارزه با تهاجم فرهنگی .

12.تحلیل رابطه دین و ورزش با تاکید بر مدل ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

13.بررسی آثار ورزش پهلوانی بر گسترش اخلاق ورزشی و جوانمردی در بین ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی .

14. آسیب شناسی ورزش پهلوانی و زورخانه ای از منظر فرهنگی – اجتماعی .

15. آسیب شناسی مرشدی و آواها و نواهای ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

16.بررسی میزان آگاهي و نحوه نگرش دانش آموزان – بویژه دانش آموزان ورزشکار و دانش آموزان رشته تربیت بدنی – نسبت به ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

17.بررسی میزان دانش و نحوه نگرش دانشجویان– بویژه دانشجویان ورزشکار و دانشجویان رشته تربیت بدنی – نسبت به ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

18.بررسی میزان دانش و نحوه نگرش طلاب و روحانیون نسبت به ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

19.بررسی چالش ها و راهکارهای گسترش ورزش پهلوانی و زورخانه ای در بين اقشار مختلف(دانش آموزان ، دانشجویان ،طلاب  ،فرهنگیان ، کارگران و...) .

20.امکان سنجی فرهنگی و  شرعی حضور بانوان در رشته ورزش پهلوانی و زورخانه ای و نحوه حضور .

21.نقش ورزش زورخانه ای و پهلوانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازپروری آسیب دیدگان .

22.مطالعه اثرات ورزش زورخانه ای بر بهداشت روانی و ارتقای نشاط فردی و اجتماعی . 

23.بررسی گسترش ورزش زورخانه ای در سطح بین المللی ، آسیب شناسی  فعاليت هاي  انجام شده و راهکارهای توسعه بیشتر آن.

24.جهانی شدن ورزش بومی زورخانه ای ؛ ضرورت ها و فوايد آن .

25.بررسی رابطه ورزش زورخانه ای و پهلوانی و تحکیم هویت ملی ایرانی – اسلامی.

26.جامعه شناسی ورزش پهلوانی و گروههای زورخانه رو . 

27.بررسی آثار ورزش زورخانه ای و پهلوانی بر شخصیت و شاخص های روانی ورزشکاران اين رشته ( حرکات ، موسیقی ، آداب و ارزش ها و ... ) .

28.بررسی مقایسه ای سلامت جسمي و بهداشت روان ورزشکاران رشته پهلوانی و زورخانه ای با گروه های همسال در ساير رشته ها و افراد غير ورزشكار .

29.راهکارهای احیای شخصیت پهلوانی در ورزشکاران رشته های مختلف .

30.مطالعه معماری و ارزشهای هنری فضاهای ورزش زورخانه ای و اثرات آن بر ورزشکاران .

31.مقایسه شخصیت و شاخص های روانی ورزشکاران رشته پهلوانی و زورخانه ای با ورزشکاران سایر رشته ها .

32.بررسی کارکرد و نقش دانشگاه ها در توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

33.بررسی کارکرد و نقش آموزش و پرورش در توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای .

34.بررسی تأثیرات روانشناختی و جامعه شناختی وجود زورخانه و ورزش پهلوانی در دانشگاههای نیروهای مسلح

35.بررسی تأثیرات وجود زورخانه در زندان ها و تأثیر ورزش پهلوانی بر بازسازی روانی – شخصیتی زندانیان .

36.بررسی تأثیرات وجود زورخانه در کانون های اصلاح و تربیت و تأثیر ورزش پهلوانی بر بازسازی روانی – شخصیتی نوجوانان بزهکار.

37.بررسی تأثیرات ورزش پهلوانی بر بهداشت روانی ورزشکاران بزرگسال .   

38.شیوه های جذب اسپانسر و پشتیبانی مالی در ورزش زورخانه ای ( اقتصاد ورزش و ورزش های زورخانه ای ) .

39.امکان سنجی حرفه ای شدن ورزش پهلوانی و زورخانه ای و آثار مثبت و منفی آن.

40.توليد فيلم هاي آموزشي  مستند و انيميشن در زمينه ورزش پهلواني و زورخانه اي.

41.جمع آوري مقالات علمي - تخصصي در رابطه با ورزش پهلواني و زورخانه اي ، نقد و بررسي ، تحليل محتوا و جمعبندي آنها.

42.بررسي ميزان رضايت شغلي مرشدين زورخانه ها و عوامل موثر بر افزايش رضايتمندي آنان .

43.تحليل و بررسي وضعيت و كاركرد هيئت هاي ورزش پهلواني استانها و راهكارهاي ارتقاء توانمندي هاي مديريتي – اجرايي آنها.

44.بررسي نقش و كاركرد صدا و سيماي جمهوري اسلامي در توسعه ورزش پهلواني و زورخانه اي در سطح ملي و بين المللي و راهكارهاي افزايش اثربخشي آن در اين حوزه.

45.بررسي نقش وكاركرد نيروي مقاومت بسيج در توسعه ورزش پهلواني و زورخانه اي و آثار توسعه اين رشته ورزشي در بسيج .

46.بررسي وضعيت زورخانه هاي كشور و راهكارهاي بهبود مسائل آنها ( ساختماني ، بهداشتي ، ميزان فعاليت ، انواع آن از نظر دولتي و خصوصي ، چگونگي مديريت و اداره ، منابع مالي و ... ) .

47.تهيه و تدوين كتاب هاي آموزشي ( مرشدي ، مربيگري و داوري ) . 

48.تهيه نرم افزارهاي كمك آموزشي در زمينه ورزش پهلواني و زورخانه اي .

49.بررسي سهم ورزش پهلواني و زورخانه اي از اعتبارات جاري و عمراني دولتي ( سازمان تربيت بدني ، وزارتخانه ، نيروهاي مسلح و ... ) طي برنامه چهارم توسعه .

50.بررسي راهكارهاي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه ورزش پهلواني و زورخانه اي ( ساخت و اداره زورخانه ها ، اسپانسري در ليگ و مسابقات ، خيرين و ... ).

51.راهبرد هاي افزايش آگاهي ها ، اصلاح نگرش ها و افزايش شاخص نگرش مثبت نسبت به ورزش پهلواني و زورخانه اي در سطح جامعه و در بين مسئولين كشور .

52.بررسي ادبيات كلامي و موسيقيايي ورزش پهلواني و زورخانه اي و راههاي ارتقاي كمي و كيفي آنها .

53.تدوين متون درسي براي درس هاي 1 و 2 واحدي ' آشنايي با ورزش پهلواني و زورخانه اي ' براي رشته هاي تربيت بدني دبيرستان و دانشگاه .

54.تاريخ و جغرافياي تاريخي و منطقه اي ورزش پهلواني و زورخانه اي در كشور