(علم مفاهیم شناسی درقرآن)
273 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

علم مفاهیم شناسی درقرآن (رسول ملکیان اصفهانی ) در32 جلد قطوربراساس حروف الفبا منتشرشد

شاید بتوان گفت علم مفاهیم شناسی قرآن حد واسط بین معنی کلمه ولغات (علم مفردات) و (علم تفسیرقرآن)است. علم مفاهیم شناسی قرآن یک علم جدیدی است که نه می توان علم مفردات قرآن آن را دانست زیرا فراترازآن است و نه می توان آنرا علم تفسیرنامید زیرا اساسا با آن متفاوت است.

ما دراینجا براساس امکانات و ابزار و نرم افزارهای علمی بیش ازهزاروچهارصد تا از کلمات قرآن را مفهوم شناسی وبراساس حروف الفبا استخراج کرده ایم ؛ باشد که انشا ء الله در آینده این علم ( مفهومشناسی قرآن) توسعه لازم را بنماید.

از بین تفاسیرتفسیرراهنما را ملاک قرارداده ایم که نسبت به تفسیرهای دیگر قرآن ازبعضی استاندارهای لازم برخورداراستکه می توانید ویژگیهای آن را درمقدمه آن تفسیرشایسته و مهم بخوانید. باید توجه داشتکه بعضی ازکلمات مشترک لفظی و بعضی ازآنها مشترک معنوی می باشند ؛ وتعدادی ازکلمات نیز عربی وفارسی می باشد ؛ برای همین کسی که می خواهد مفهومی را بررسی کند لازم است یکدورفهرست کلمات را بررسی کند. این مجموعه کتاب علم مفاهیم شناسی در قرآن بیشتربرای محققین و پژوهشگران قرآنی و کسانیکه می خواهند پایان نامه حوزوی و دانشگاهی تالیف کنند ویا علاقه به مباحث عمیق قرآنی هستند می باشد.

وهمچنین مجموعه مفهوم شناسی قرآن برای دانشجویان وطلاب وهمه افراد محقق وعلاقه مند که دوست دارند دررابطه باموضوعی درقرآن اطلاعاتی بصورت یکجا (منظومه ای وسیستمی ) تاحد ممکن داشته باشند این مجموعه استخراج وتولید شده است که بنوعی گسترده گی قرآن راهم نشان میدهد وبرای تولید علوم انسانی اسلامی که مورد نظررهبری است بسیارکارگشا می باشد..

علم مفاهیم شناسی درقالب 1409 فایل حدود 60000 صفحه می باشد.

این مجموعه اگربه کتاب تبدیل می شد ؛ اگربرای هرجلد 500 صفحه بصورت میانگین درنظرمیگرفتیم ؛ یک دائره المعارف 110 جلدی می شد چیزی که الان درمجموعه معارف قرآنی نظیرندارد. وحدود 1000 مفاهیم دیگرهم هست که خدا توفیق دهد آنها راازقرآن استخراج کنیم. وچون هزینه چاپ آن بسیارسنگین می شد موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان بمدیریت حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مجید نبوی وتلاش وجدیت آقای حسین غزالی درموسسه تحقیقات رایانه قائمیه اصفهان بصورت کتاب همراه دیجیتال تولیدومنتشر شد. برای تهیه واستفاده می توانید ازآدرس زیراستفاده کنید.

(http://ghbook.ir/index.php?lang=fa